תחומי עיסוק


ביקורת חיצונית והכנת דוחות כספיים:

 • ביקורת דוחות כספיים של חברות ועמותות.
 • הכנת דוחות שנתיים לעצמאיים, שותפויות, חברות ועמותות.
 • הכנת דוחות ביניים – חודשיים/רבעוניים.

ביקורת פנימית:

 • ביקורת פנימית בחברות ועמותות.
 • איתור מעילות והונאות בספרי החשבונות.
 • בניית תהליכי בקרה ונהלים לארגון.
 • ניהול סיכונים בארגון.
 • נציב תלונות הציבור של הארגון.

פתרונות מיסוי:

 • השגת אישורים מראש מרשויות המס (pre-ruling).
 • מתן חוות-דעת מקצועית בנוגע לסוגיות במיסוי.
 • סיוע וליווי בדיוני שומות והשגות ברשויות המס.
 • היערכות ותכנון מס לפני ביצוע עסקאות ומיזמים, לרבות מימוש נכסי הון ושינויי מבנה.
 • הכנת הצהרות הון, דוחות שנתיים ודיווחים לרשויות המס.
 • החזרי מס לשכירים, לרבות קבלת פטורים והקלות מס מראש.
 • "תכנוני מס" ואיתור מוקדם של "תאונות מס".

ייעוץ עסקי וניהול כספים:

 • ייעוץ וליווי עסקי לתאגידים ובעלי-עסקים.
 • בניית תוכניות התייעלות והבראה לעסקים.
 • שירותי חשבות/ניהול כספים וייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים.
 • חברות בישיבות הנהלה/דירקטוריונים.
 • בניית "תוכנית עבודה", כתיבת נהלי-עבודה וניסוח יעדים ואסטרטגיות עסקיות.

פתיחת עסקים ויזמות עסקית:

 • הכנת תוכניות עסקיות והערכת כדאיות השקעות.
 • ליווי וייעוץ עסקי ליזמים ובעלי-עסקים.
 • תכנון המבנה העסקי.
 • הקמת חברות ופתיחת עסקים.
 • ייעוץ בנוגע לכדאיות הקמת עסק/רכישת עסק ושותפויות.
 • "בדיקת נאותות" (Due Diligence) בעת רכישת עסקים או הכנסת שותפים.
 • הדרכה ראשונית בניהול ספרי חשבונות.
 • חיבור בין "יזמים" ו"משקיעים".
 • הערכת שווי של חברות ועסקים.

ניהול חשבונות וחשבות שכר:

 • הנהלת חשבונות כפולה – ליחידים ותאגידים.
 • הנהלת חשבונות חד-צידית ליחידים.
 • הקמה וניהול של "מערכת החשבונות" בבית העסק של הלקוח.
 • הכנת דיווחים תקופתיים ותשלומים למוסדות.
 • הכנת משכורות לעובדים.
 • ייעוץ בקביעת השכר, בתשלומי פיצויים, הטבות לעובדים, תנאים סוציאליים וכו'.
 • ייעוץ בדיני עבודה וזכויות עובדים/מעבידים.

גישור, בוררויות וחוות-דעת מומחה:

 • בוררויות בנושאים פיננסים, מטעם בתי-המשפט והצדדים השונים.
 • גישור ויישוב סכסוכים בנושאים פיננסיים.
 • הכנת חוות דעת מומחה לבתי-המשפט בנושאים פיננסיים.

הרצאות, הדרכות ו"תמיכה מקצועית":

 • הדרכה והכשרה של עובדי מחלקת החשבונות.
 • סיוע ללקוחותינו במציאת עובדים למחלקת חשבונות, ובחינת הכישורים המקצועיים שלהם ו/או הכשרתם בהתאם לצרכי הלקוח.
 • הדרכות פנים ארגוניות בנושאי מיסוי, ניהול כספים והנהלת חשבונות.
 • "תמיכה מקצועית" לעובדי מחלקת החשבונות בניהול-החשבונות, חשבות שכר וסוגיות בדיני עבודה ובמיסוי.
 • מענה מקצועי לשאלות במיסוי לרואי-חשבון ויועצי-מס.
 • ארגון ימי עיון וכנסים מקצועיים.
 • הרצאה בימי עיון, כנסים מקצועיים ובמוסדות אקדמיים בנושאי מיסוי, ניהול כספים, הנהלת חשבונות ומשפט עסקי.